Susanna Pirttiaho - Parempi vaikuttaa kuin valittaa

Hyvinvointialue olemme me

Mielipidekirjoitukseni Pieksämäen lehdessä ja Kangasniemen Kunnallislehdessä tammikuussa 2022

Jaa tämä kirjoitus somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn

Yhdenvertaisten palvelujen turvaaminen ja palvelujen saatavuuden parantaminen ovat olleet pitkään valmistellun sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Samalla varsinkin Etelä-Savon reunamilla ollaan oltu huolestuneita palvelujen keskittymisestä ja karkaamisesta yhä kauemmas.

Joulun alla julkaistiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arviointiraportti Etelä-Savon sote-palveluista. Vuosittain tehtävässä tarkastelussa paneudutaan alueen palvelutarpeisiin, tulevaisuuden kehityssuuntiin sekä sote-palvelujen kustannuksiin.

Arviointiraportti kertoo karua kieltä tulevan hyvinvointialueemme haasteista: Etelä- Savon sairastavuus on maan korkeimpien joukossa, ikääntyneiden osuus väestöstä on valtakunnan suurinta ja alle 18-vuotiaiden osuus maan pienintä. Vaikka työttömyys on keskimääräisellä tasolla, on pienituloisten määrä alueella suuri. Väestökehitys yhdistettynä alueen elinvoimahaasteisiin tuo painetta palvelujen järjestämiseen ja rahoittamiseen.

Miten sovittaa yhteen uudistuksen kunnianhimoiset, mutta tärkeät tavoitteet ja niukat resurssit? Miten turvata palvelut jatkossa myös hyvinvointialueen reunamilla? Yhtälöä ei ole helppo ratkaista. Laskuharjoituksia siitä, mihin rahat riittävät, tullaan tekemään vielä moneen kertaan.

Jotta pienet kunnat ja maaseudun ihmiset saisivat hyvinvointialuetta rakennettaessa äänensä kuuluville, tulisi aluevaltuustoihin saada mahdollisimman laaja edustus eri puolilta maakuntaa. Paikalliset ihmiset tietävät oman seutunsa asiat parhaiten.

Yhtä tärkeää on nähdä kokonaisuus. Etelä-Savo menestyy vain voimat yhdistämällä. Tulevien aluevaltuutettujen työssä korostuu kyky tehdä tavoitteellista ja ratkaisuhakuista yhteistyötä koko maakunnan parhaaksi.

Voimien yhdistämistä tarvitaan myös käytännön tasolla. Julkisten palvelujen lisäksi tarvitaan yrityksiä ja järjestöjä niin palvelujen tuottamiseen kuin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen sekä fyysisen että henkisen terveyden ylläpitämiseksi on pitkällä tähtäimellä ratkaisevan tärkeä keino vähentää kasvavaa palvelutarvetta.

Muita artikkeleita

Ajankohtaista

Toimivat peruspalvelut ovat elinehto

Kangasniemen Keskustanaiset ja kunnallisjärjestö ottivat mielipidekirjoituksessaan kantaa Eloisan palvelustrategiaan. Mielipide on julkaistu heinäkuussa Kangasniemen kunnallislehdessä, Pieksämäen Lehdessä ja Länsi-Savossa.

Lue lisää »
Ajankohtaista

Tuulivoimasta elinvoimaa

Puheenvuoroni Kangasniemen kunnanvaltuuston kokouksessa 12.6.2023.

Kokouksessa päätettiin Huuhtimäen alueen tuulivoimarakentamiseen liittyvästä kaava-aloitteesta.

Lue lisää »