Susanna Pirttiaho - Parempi vaikuttaa kuin valittaa

Arvoista tekoihin

Mielipidekirjoitukseni Länsi-Savossa tammikuussa 2022

Jaa tämä kirjoitus somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn

Sote-toimiala on mitä suurimmassa määrin elinvoima-ala. Ala työllistää ja mikä tärkeintä, se huolehtii meistä kaikista koko elämänkaaremme ajan. Mutta pidämmekö sittenkään riittävän tärkeänä työtä, jonka keskiössä on huolehtia ”vain” ihmisen perustarpeista ja luoda edellytyksiä hyvälle elämälle?

Vanhusten hoivakriisiin ei ole helppoja ratkaisuja. Näin otsikoi Helsingin Sanomien päätoimittaja Antero Mukka pääkirjoituksensa (HS Viikko 2/2022). Mukka toteaa, että kyse ei ole yksin rahasta, vaan kriisin syyt ovat syvemmällä yhteiskunnassa. Kyse on ennen kaikkea arvoista. Tässä tapauksessa siitä, pidämmekö vanhuutta niin arvokkaana elämänvaiheena, että olemme yhteiskuntana valmiit siihen satsaamaan. Saman kysymyksen voi mielestäni esittää sosiaali- ja terveysalasta kokonaisuutena. Arvostammeko alalla tehtävää työtä niin paljon, että olemme valmiit varaamaan siihen myös riittävät resurssit?

Kun lasketaan yhteen julkinen ja yksityinen sektori, sosiaali- ja terveysala on Suomessa teollisuutta suurempi toimiala. Tulevat hyvinvointialueet ovat pienimmilläänkin valtavan kokoisia työnantajia, jotka voidaan rinnastaa suuryritysten kokoluokkaan. Myös yksityisen sektorin rooli on työllistäjänä suuri. Otsikoissa ovat usein suuret yksityiset sote-toimijat, jolloin varjoon jää se tosiasia, että alan yrityksistä ylivoimaisesti suurimman osan muodostavat pienyritykset.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportin (2/2021) mukaan ala työllistää eniten lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Seuraavana tulevat sosiaalialan ohjaajat ja kodinhoitajat. Näiden ammattiryhmien työntekijät muodostivat vuonna 2018 kaksi kolmasosaa koko sote-alan työllisistä, joita laskettiin tuolloin olevan kaikkiaan yli 330 000. Samainen raportti kertoo sen tunnetun tosiasian, että ala on huomattavan naisvaltainen ja naisten suurin työllistäjä.

Arvostammeko siis vain ammatteja, joissa vienti vetää ja jotka edustavat viimeisintä teknologista kehitystä? Jos arvostamme, emme keskity ainoastaan laatimaan mitoituksia ja muuta sääntelyä, vaan varmistamme myös riittävän rahoituksen niiden toteutumiseksi.

Muita artikkeleita

Ajankohtaista

Toimivat peruspalvelut ovat elinehto

Kangasniemen Keskustanaiset ja kunnallisjärjestö ottivat mielipidekirjoituksessaan kantaa Eloisan palvelustrategiaan. Mielipide on julkaistu heinäkuussa Kangasniemen kunnallislehdessä, Pieksämäen Lehdessä ja Länsi-Savossa.

Lue lisää »
Ajankohtaista

Tuulivoimasta elinvoimaa

Puheenvuoroni Kangasniemen kunnanvaltuuston kokouksessa 12.6.2023.

Kokouksessa päätettiin Huuhtimäen alueen tuulivoimarakentamiseen liittyvästä kaava-aloitteesta.

Lue lisää »