Susanna Pirttiaho - Parempi vaikuttaa kuin valittaa

Vastuuta koko Suomesta

Mielipidekirjoitukseni mm. Kangasniemen kunnallislehdessä, Pieksämäen lehdessä ja Itä-Savossa maaliskuussa 2023.

Jaa tämä kirjoitus somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn

Aluepolitiikka on ollut pitkään Suomen Keskustan leipälaji. Kaupungistumisen ja keskittävän politiikan vastapainoksi tarvitaan edelleen vahvaa aluepolitiikkaa. Aluepolitiikkaa puoltaa myös olosuhteiden erilaisuus eri puolilla maata. Kasvun ja kehityksen eväät ovat erilaiset sulkeutuneen itärajan tuntumassa kuin mitä ne ovat maan eteläisissä ja läntisissä osissa.

Siksi keskusta on esittänyt erityistalousalueiden perustamista. Erityistalousalueiden tavoitteena on luoda kasvua hyödyntämällä kunkin alueen omia vahvuuksia. Itä- ja Kaakkois-Suomen vahvuuksia ovat muun muassa metsät ja puhtaat vedet, joiden hyödyntämiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaakin alueelta jo löytyy. Näiden vahvuuksien vahvistamiseksi tarvitaan lisää yritystoimintaa ja investointeja sekä tukea tutkimus- ja kehitystyöhön. Erityistalousalueilla yrityksille voidaan kannustinjärjestelmän kautta luoda toimintaympäristö, joka houkuttelee innovoimaan ja sijoittumaan alueelle.

Myös monipaikkaisuutta ja kaksoiskuntalaisuutta on syytä edistää. Monipaikkainen asuminen voi parhaimmillaan edistää väestön kasvua tai ainakin padota muuttoa pois harvemmin asutuilta alueilta. Alueellista vetovoimaa ja työvoiman saatavuutta voidaan lisäksi vahvistaa opintolainahyvityksen käyttöönotolla ja luopumalla työvoiman saatavuusharkinnasta.   

Koko Suomen asuttuna pitäminen on paitsi elinvoima- myös huoltovarmuuskysymys. Kokonaisturvallisuutemme ylläpitäminen edellyttää vastuun kantamista koko Suomesta, myös sen itäisistä osista.

Muita artikkeleita

Ajankohtaista

Toimivat peruspalvelut ovat elinehto

Kangasniemen Keskustanaiset ja kunnallisjärjestö ottivat mielipidekirjoituksessaan kantaa Eloisan palvelustrategiaan. Mielipide on julkaistu heinäkuussa Kangasniemen kunnallislehdessä, Pieksämäen Lehdessä ja Länsi-Savossa.

Lue lisää »
Ajankohtaista

Tuulivoimasta elinvoimaa

Puheenvuoroni Kangasniemen kunnanvaltuuston kokouksessa 12.6.2023.

Kokouksessa päätettiin Huuhtimäen alueen tuulivoimarakentamiseen liittyvästä kaava-aloitteesta.

Lue lisää »