Susanna Pirttiaho - Parempi vaikuttaa kuin valittaa

Astetta alemmas myös hoitajamitoituksessa

Mielipidekirjoitukseni Länsi-Savossa, Itä-Savossa ja Pieksämäen lehdessä syyskuussa 2022

Jaa tämä kirjoitus somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kesän lämpö alkaa olla muisto vain ja edessä ovat kylmät talvikuukaudet. Energian rajun hinnannousun vuoksi budjettiriihessä päätettiin sähkön arvonlisäveron tilapäisestä alentamisesta ja muista kotitalouksille suunnatuista tukitoimista. Nämä tukitoimet tulevat varmasti tarpeeseen. Samalla tavoin tarpeellinen on kehotus sähkön säästämiseen. Alkamassa on valtakunnallinen Astetta alemmas -kampanja, jolla pyritään hillitsemään paitsi kulutusta myös kohtuuttomaksi käyviä lämmitys- ja muita kustannuksia.

Budjettiriihestä ei vielä saatu vastausta hoitajamitoituksen noston lykkäämiseen. Asiaan palattaneen syksyn aikana. Myös hoitajamitoituksen osalta tulisi nyt soveltaa astetta alemmas -ajattelua ja ottaa vähintäänkin aikalisä. Ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoituksen nosto ensi keväänä nykyisestä 0,6 hoitajasta 0,7 hoitajaan yhtä asukasta kohti vaatisi THL:n mukaan puolen vuoden sisällä 3 400 hoitajaa lisää. Energian hinnannousu nostaa myös palvelutuotannon kuluja. Mikäli mitoituksen nostoa ei lykätä, hoiva-alan henkilöstöpula ja kaiken kallistuminen uhkaavat johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin niin arjen hoivatyössä kuin yleisesti ottaen palvelujen rahoituksessa.  

THL on seurannut hoitajamitoituksen toteutumista kaksi kertaa vuodessa. Kuten äskettäin on uutisoitu, toukokuussa suoritetun seurannan mukaan 89 % hoivakodeista täytti vuoden alussa voimaan tulleen mitoituksen. Viime vuoden lopussa toimintayksiköistä 71 % toimi yli 0,6 mitoituksella. Myönteistä kehitystä on siis tapahtunut toivotulla tavalla ympärivuorokautisen hoivan osalta, jossa ikäihmisiä hoitaa isompi joukko alan ammattilaisia. Sen sijaan kotihoidossa työvoimapula on kärjistynyt.

Johtaminen on nostettu yhdeksi kehittämiskohteeksi vanhustyön vetovoiman parantamiseksi. Mutta kuinka kehittää johtamista, jos hoivakotien esihenkilöiden työajasta suurin osa menee henkilöstön haalimiseen? Mikäli mitoitus tässä työvoimatilanteessa edelleen nousee, tilanne on vastuuhenkilöiden näkökulmasta entistä vaikeampi eikä työyhteisön toiminta kehity. Tehtävää on vielä siinäkin, että nykyinen mitoitus toteutuisi hoivakodeissa kautta linjan. Kun ajat ovat vaikeat ja resurssit rajalliset, riittävän hyvä nousee arvoon arvaamattomaan. Kokemukseni mukaan nykyinenkin hoitajamitoitus tähän yltää, etenkin kun ilmeisenä vaihtoehtona on se, että hoivaa ei yksinkertaisesti ole tarjolla.

Muita artikkeleita