Susanna Pirttiaho - Parempi vaikuttaa kuin valittaa

Eläkelain uudistus ajaa pienyrittäjän ahtaalle

Jaa tämä kirjoitus somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn

Yrittäjien eläkelain muutos on herättänyt vilkasta keskustelua kesän mittaan. Hallitus antoi kesäkuussa eduskunnalle lain muutosesityksen, jonka tavoitteena on muun muassa parantaa yrittäjien eläketurvaa ja tukea yrittäjän eläkelain toimeenpanoa. Jo tähänkin saakka eläkelaitosten vastuulla on ollut selvittää ja vahvistaa yrittäjän työtulo siten, että se vastaa yrittäjän työpanoksen taloudellista arvoa. Eläkelaitokset ovat kuitenkin perustaneet arvionsa pääsääntöisesti yrittäjien omaan esitykseen työtulon määrästä, mihin Finanssivalvonta on puuttunut. Finanssivalvonnan mukaan eläkeyhtiöt eivät näin toimiessaan ole toteuttaneet sääntelyn vaatimuksia.

Lehtien palstoilla ja somessa käytävässä keskustelussa on kritisoitu erityisesti työtulon määrittelyn tapaa, joka perustuisi jatkossa toimialan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkkaan. Etenkin pienyrittäjät ja samanaikaisesti eri toimialoilla pienimuotoista yritystoimintaa harjoittavat pitävät muutosta kohtuuttomana. Kaavamainen mediaanipalkka kun ei vastaa monessakaan tapauksessa yrittäjän monimuotoista todellisuutta. Esimerkiksi Itä-Suomessa pienyrittäjänä toimivan naisen tulotaso voi jäädä kauaksi valtakunnallisesta keskipalkasta. Miesten ja naisten mediaanipalkoissa on edelleen selvä ero. Valtakunnallinen mediaanitulo ei myöskään huomioi alueellisia eroja, mikä uhkaa lisätä alueellista eriarvoisuutta.

Se ei liene ole ollut hallituksen tavoite, että vakuutusmaksujen merkittävästi kohotessa yhä useampi yrittäjä eritoten kasvukeskusten ulkopuolella joutuu vakavasti harkitsemaan yritystoimintansa lopettamista? Koronavuosien kituuttelun ja maailmantalouden uhkakuvien ilmapiirissä merkittävästi kasvavat vakuutusmaksut voivat olla se viimeinen pisara monelle pienyrittäjälle.

Lain valmistelijoiden taholta on vakuutettu, että esityksen muotoilu ei ole ehdoton, vaan joustoa löytyy. Mutta tapahtuuko näin käytännössä, jos jo nyt eläkeyhtiöt tuntuvat toimivan varsin kaavamaisesti? Mediaanituloon on jatkossa helppo lain nojalla vedota ja jättää huomiotta yrittäjän todellinen tilanne. Maamme pienyrittäjät tarvitsevat nyt kaiken tuen, eivät lisääntyvää ja joustamatonta sääntelyä.

Muita artikkeleita

Ajankohtaista

Toimivat peruspalvelut ovat elinehto

Kangasniemen Keskustanaiset ja kunnallisjärjestö ottivat mielipidekirjoituksessaan kantaa Eloisan palvelustrategiaan. Mielipide on julkaistu heinäkuussa Kangasniemen kunnallislehdessä, Pieksämäen Lehdessä ja Länsi-Savossa.

Lue lisää »
Ajankohtaista

Tuulivoimasta elinvoimaa

Puheenvuoroni Kangasniemen kunnanvaltuuston kokouksessa 12.6.2023.

Kokouksessa päätettiin Huuhtimäen alueen tuulivoimarakentamiseen liittyvästä kaava-aloitteesta.

Lue lisää »