Susanna Pirttiaho - Parempi vaikuttaa kuin valittaa

Tuulivoimasta elinvoimaa

Puheenvuoroni Kangasniemen kunnanvaltuuston kokouksessa 12.6.2023.Kokouksessa päätettiin Huuhtimäen alueen tuulivoimarakentamiseen liittyvästä kaava-aloitteesta.

Jaa tämä kirjoitus somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tuulivoiman rakentamiseen liittyvät huolet ja yhteydenotoissa esille nostetut asiat ovat ymmärrettäviä. Tuulivoimalat muuttavat merkittävästi maisemaa ja elinympäristöä. Kaikkia riskejäkään ei ole välttämättä vielä tunnistettu.

Jo tähän mennessä – esimerkiksi kyseessä olevaan hankkeeseen liittyen – on jo tehty paljon taustatyötä ja arvioitu tuulivoiman rakentamisen mahdollisuuksia niin luontoympäristön, asutuksen kuin melu- ym. haittojen näkökulmasta. Vaikutusten arviointi tulee vielä tarkentumaan useita vuosia kestävässä suunnitteluprosessissa, joka on nyt vasta alussa. Myös asianosaisten kuuleminen on osa prosessia. Lopputulemana voi olla sekin, että alueelle ei rakenneta tuulivoimaloita.

Miksi kannatan kunnanhallituksen esitystä? Ensinnäkin, meidän tulee päästä eroon fossiilisista polttoaineista. Lisäksi sähkön käyttö ja tarve lisääntyvät jatkuvasti. Kyse on energiamurroksesta, jossa toivoisin, että kuntana olisimme mukana huomioiden myös tulevaisuuden vetytalouteen liittyvät mahdollisuudet.

Toiseksi, tuulivoima on painottunut Länsi-Suomeen. Itä-Suomessa on vain harvoja alueita – kuten Pieksämäki ja Kangasniemi – joilla rakentaminen on mahdollista. Mielestämme meidän tulisi tilaisuutemme hyödyntää, jotta emme putoa pois kehityksen kelkasta.

Kolmanneksi, Suur-Savon Sähkö Oy on alueemme oma toimija, jonka hankkeet onnistuessaan hyödyttävät monella tapaa alueemme elinvoimaa ja kuntataloutta.

(Kunnanvaltuuston pöytäkirja)

Muita artikkeleita